รับสร้างโกดัง รับสร้างโรงงาน รับสร้างคลังสินค้า

รับสร้างโกดัง แบบสำเร็จรูป สร้างในโรงงาน ไม่มีปัญหาเรื่องสภาพอากาศ นำไปติดตั้งหน้างาน ลดปัญหาการตัดเชื่อมหน้างาน ไม่มีเศษวัสดุเหลือทิ้ง การติดตั้งทำได้รวดเร็ว รับประกันโครงสร้าง 10 ปี รับประกันการรั่วซึม 3 ปี หลังคาและผนังแบบคลิปล๊อคไม่ต้องยิงน๊อตทำให้ไม่ต้องมีรอยรั่ว

ติดต่อเรา

HAPPY WAREHOUSE โกดังสำเร็จรูป

“ทำไมต้อง HAPPY WAREHOUSE"

ข้อดีการสร้างกับเรา

1.ติดตั้งรวดเร็ว
2.ควบคุมงบประมานได้
3.ได้คุณภาพและมาตรฐานตามหลักวิศวกรรม

4.นวัตกรรมใหม่เคลื่อนย้ายและติดตั้งซ้ำได้
5.ปรับปรุงให้เหมาะกับงานก่อสร้างทั่วไปได้
6.ใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ ไม่มีวัสุดเหลือทิ้ง

Happy Warehouse's Building Types

โกดังสำเร็จรูป HW-C กว้างไม่เกิน 15 เมตร สูงไม่เกิน 6 เมตร

 • เสาและโครงสร้างเป็นเหล็ก Cold Form
 • อาคารมีความสูงระหว่าง 4-6 เมตร
  ช่วงเสาห่างไม่เกิน 2 เมตร
 • เหมาะกับอาคารกว้างไม่เกิน 15 เมตร
 • ความยาวสามารถสร้างได้ไม่จำกัด
 • ไม่สามารถทำชั้น 2 ได้
 • ไม่สามารถติดตั้งเครนยกได้

โกดังสำเร็จรูป HW-CT กว้างไม่เกิน 35 เมตร สูงไม่เกิน 8 เมตร

 • เสาและโครงหลังคาเป็นเหล็ก Cold Form
 • เหมาะกับอาคารกว้างไม่เกิน 35 เมตร
 • ความยาวสามารถสร้างได้ไม่จำกัด
 • ความสูงของอาคาร 4-8 เมตร
 • ไม่สามารถทำชั้น 2 ได้
 • ไม่สามารถติดตั้งเครนยกได้

โกดังสำเร็จรูป HW-H กว้างไม่เกิน 35 เมตร สูงไม่เกิน 15 เมตร

 • โครงหลังแบบ Cold Form
 • เสาเหล็ก Wide Flange
 • ความกว้างไม่เกิน 35 เมตร
 • ความยาวสามารถสร้างได้ไม่จำกัด
 • ความสูงของอาคารไม่เกิน 15 เมตร
 • สามารถต่อเติมชั้น 2 ได้
 • สามารถติดตั้งเครนยกได้

โกดังสำเร็จรูป HW-HC กว้างไม่เกิน 40 เมตร สูงไม่เกิน 15 เมตร

 • โครงหลังแบบ Cold Form หลังคาโค้ง
 • เสาเหล็ก Wide Flange
 • ความกว้างไม่เกิน 40 เมตร
 • ความยาวสามารถสร้างได้ไม่จำกัด
 • ความสูงของอาคารไม่เกิน 15 เมตร
 • สามารถต่อเติมชั้น 2 ได้
 • สามารถติดตั้งเครนยกได้

โกดังสำเร็จรูป HW-HCC กว้างไม่เกิน 40 เมตร สูงไม่เกิน 15 เมตร ทรงหลังคาโค้ง ทันสมัย สวยงาม

 • โครงหลังแบบ Cold Form หลังคาโค้ง
 • เสาเหล็ก Wide Flange
 • ความกว้างไม่เกิน 40 เมตร
 • ความยาวสามารถสร้างได้ไม่จำกัด
 • ความสูงของอาคารไม่เกิน 15 เมตร
 • สามารถต่อเติมชั้น 2 ได้
 • สามารถติดตั้งเครนยกได้

เราสร้างจากโรงงาน นำไปติดตั้งหน้างาน